Claytec – lerklining

CLAYTEC

Vi älskar lerklining och renoverar stora delar av vår gård invändigt. Vi är så sålda på materialet att vi även återförsäljer det i en liten lokal skala. Claytec är ett tyskt företag nära vår gamla hembyggd som tar fram färdiga leraprodukter.

Byggvaror, putser, designputser och färger av lera

  • helt naturligt och ekologiskt
  • enkel i all hantering du bifogar endast vatten
  • godkända av Natureplus
  • DIN certifierade, lätt att hantera i bygglov ärenden och Energibalansberäkningar
  • vindtät, stoppar smågnagare, andningsaktivt, bra för virke och timmer
  • ”isolerar” genom att lagra värme ackumulerar, skapar behaglig inomhusklimat från 15 mm
Tyvärr har vi inte resurs att översätta Claytecs omfattande material till svenska, på tyska rekommenderar vi så Claytecs produktkatalog. Vi säljer från begränsat lager på Öland, eller beställer direkt till dig med frakt från Claytec/Tyskland.

Lerklining grundputs

Torkad kan lagras obegränsat i torr miljö, halm till 30mm längd

25 kg säck     1,1 kvadratmeter /1,5 cm tjock

Kan sättas i fler lager max 35mm per torkomgång rekommenderat

Kan beställas som Big-Pack 700 liter (42 – 47 kvadratmeter)

Lerklining finputs

Torkad obegränsad lagring i torr miljö, halm 10mm

25 kg säck     1,67 kvadratmeter / 1,0 cm tjock

Kan beställas som Big-Pack 700 liter (63 -70 kvadratmeter)

Armering

Juteväv 1 m x 50 m, 4,5mm maskor

Lerafärg CLAYFIX lera direkt

1,5 kg-påse ca 10-21 kvadratmeter

Stryckputs CLAYFIX lera direkt

1,5 kg-påse ca 10-21 kvadratmeter

Designputs YOSIMA grundfärger 0,2cm

2,0 kg-påse ca 0,6 kvadratmeter

Kan beställas som 20kg hink

Lera ett modernt och underskattat material

Att bygga med lera är en av människans äldsta byggtekniker och har fått insatser över hela världen. Lera har hög bindeförmåga med olika material, som trä sten, puts eller gips. Leran tätar mot blåst och smågnagare och har värmeackumulerande effekt, förmågan att lagra värme. Lera släpper igenom fukt, diffunderar och verkar konserverande på inneslutet material som t.ex. timmerstock. Lera är åter användbar på grund av sin vattenlöslighet och behöver vid insats utomhus skydd mot regn. Tekniken att putsa väggar med lera kallas för att lerklina.

Klinade innerväggar kan både målas och tapetseras.Vi rekommenderar att använda lera även för färgsättnngen. Inomhusklimatet upplevs som angenämt.

Mest kända insats områden i Sverige är inom renoveringsprojekt, inom byggnadsvård, halmbals bygge, kubbmurning och sättning av kakelugnar. Det finns en del kursverksamhet för lerklining i regel på basen att blanda leraputsen själv. (www.lerbyggeforeningen.se, www.skansen.se www.svenskajordhus.se)

Hittills finns det få svenska tillverkare av färdig blandade lera produkter. I Tyskland är detta rätt vanligt. Produkterna är certifierade har DIN nummer, är färdig blandade och endast vatten behöver tillsättas. Detta gör att det går att beräkna energivärden och att bearbetnings processen går snabbare.

Lerklining kan därför mycket väl användas inom modern byggnation och integreras i byggnormer, bygglov och energibalansberäkningar. Lera är det rätta byggmaterialet för den som söker det hälsosamma, ekologiska, hållbara och återvinnbara byggmaterialet.

Sen 80talet har företaget Claytec tagit fram lerputser och färger i färdiga blandningar som kunden endast behöver tillfoga vatten. Det har utvecklats färger och designputser. ( www.claytec.com)

Lodrätt – Snickargården på Öland, www.lodratt.se är ett företag med öländska och tyska rötter som bygger upp sina lokaler på östra Öland med insats av Claytec’s produkter.

Välkommen att uppleva materialet i prova på tillfällen, ta kontakt så skapar vi tillfälle eller följ oss på facebook.

Rulla till toppen